Indtryk fra Hadsten Rotary Klubs besøg i Kupiskis, Litauen

Her er diverse billeder med indtryk fra Hadsten Rotary Klubs besøg i Kupiskis i Litauen. Det er blandt andet hospitalet og børnehjemmet.
Hadsten Rotary Klub besøger Kupiskis

Hadsten Rotary Klubs forbindelse med Kupiskis Rotary Klub i Litauen.

  Som bekendt var de baltiske lande besat af russerne indtil 1989/90 hvor russerne trak sig tilbage og de baltiske lande blev selvstændige. Rent Rotary mæssigt var Rotary klubberne forbudte og nedlagte under den russiske besættelse…