Hadsten Rotary Klubs forbindelse med Kupiskis Rotary Klub i Litauen.

Hadsten Rotary Klub besøger Kupiskis

 

Hadsten Rotary Klub besøger Kupiskis

Som bekendt var de baltiske lande besat af russerne indtil 1989/90 hvor russerne trak sig tilbage og de baltiske lande blev selvstændige.

Rent Rotary mæssigt var Rotary klubberne forbudte og nedlagte under den russiske besættelse siden d. 2. verdenskrig.

Efter selvstændigheden i 1990 begyndte der på ny at blive interesse for Rotary. Der var oprindeligt 6 Rotary Klubber i de større byer i Litauen før d. 2. verdenskrig, og der var ønske om at disse klubber kunne genetableres. Fra Rotary Internationals side blev det besluttet, at Estland skulle styres fra Finland, Letland fra Sverige og Litauen fra Danmark.

Danmark har således været med til at genetablere de gamle Rotary Klubber i Litauen og derudover arbejdet meget ihærdigt med at etablere nye klubber. I dag er der etableret ca. 30 klubber i Litauen. Det har vist sig, at der er et enormt behov for hjælp i Litauen. Selvom landet nu er frit er fattigdommen p.t. højere end under russernes besættelse. Grundet disse forhold er mange danske Rotaryklubber blevet involveret i at hjælpe på den ene eller anden måde.

Hadsten Rotary Klub fik for ca. 1½ år siden forbindelse med Kupiskis, hvor der er en ny Rotary Klub under organisation. Kupiskis ligger i et landbrugsområde i det nordøstlige Litauen. En gruppe fra Hadsten Rotary Klub var i december 2000 på et besøg i Kupiskis, hvor gruppen blev modtaget med åbne arme. Det viste sig ved dette besøg, at der var et enormt stort behov for hjælp overalt.

 

På hospitalet i byen var der meget dårlige forhold, men noget af det der manglede mest var en ambulance. Hadsten Rotary Klub fik købt en udrangeret ambulance fra Falck til små midler. Ambulancen blev renoveret og leveret i Kupiskis i marts 2001. Sammen med ambulancen blev der også leveret mange effekter som tøj og legetøj – alt blev modtaget med stor taknemmelighed.

2001: Hadsten Rotary Klub donerer ambulance til hospital i Litauen

Efterfølgende har Hadsten Rotary Klub været involveret i at levere inventar og hospitalsudstyr fra et nedlagt hospital i Assens på Fyn.  I maj måned var en gruppe Rotarianere fra Hadsten  i Assens for at pakke hospitalsudstyret i Containere for transport til Kupiskis. Dette blev også modtaget med åbne arme på hospitalet i Kupiskis, hvor forholdene efter danske forhold var elendige.

Hadsten Rotary Klub er blevet udpeget til at være fadderskabsklub for den nye Rotary Klub i Kupiskis, som forventes optaget officielt i Rotary International til foråret. Til denne officielle optagelse forventes en gruppe Rotarianere fra Hadsten at deltage.

Der er mange opgaver at gå i gang med i Kupiskis og Hadsten Rotary Klub vil have store opgaver at løse i årene fremover, og derfor vil der løbende være et stort behov for at skaffe finansiering til løsning af disse opgaver.

Et stort kommunikationsproblem er sproget idet næsten ingen af de voksne taler engelsk. De gange vi har været på besøg i Kupiskis har det været helt nødvendigt at anvende tolk. For at vi fremover kan få glæde af at kommunikere med Rotarianere i Kupiskis har vi foreslået vore venner i Kupiskis at tage engelsk undervisning. Dette blev positivt modtaget og på foranledning og betaling af Hadsten Rotary Klub er et engelskkursus startet op pr. 1. oktober 2001 og næsten hele den nye Rotary Klub med 20 personer deltager i kurset der varer indtil 1. maj 2002.

Der er en løbende kontakt med den nye Rotary Klub i Kupiskis og der er mange ønsker fra Kupiskis bl.a. om udveksling på forskellige niveauer. Der er planer om en sommerlejr for unge mellem 16 og 18 år i den kommende sommer i Litauen. Der er ønsker om, at en gruppe personer fra de sociale institutioner kommer på besøg i Hadsten for at se hvordan disse opgaver bliver løst i Hadsten Kommune. Ligeledes er der ønske om, at nogle skolelærere ligeledes kommer herned for at hente inspiration. Derudover er der selvfølgelig også planer om, at Rotarianere fra den nye klub skal besøge Hadsten Rotary Klub, men inden et sådant besøg finder sted skulle engelskundervisningen gerne have sat sine spor.

Der arbejdes i øjeblikket intenst i Hadsten Rotary Klub for at finde en løsning på nogle af disse opgaver, og selvom Hadsten Rotary Klubs medlemmer selv løbende har finansieret de foreløbige opgaver vil der fremover også være behov for at finde finansiering på anden måde f. eks.  fra Rotarys internationale fond  ”The Rotary Foundation” og endvidere fra arrangementer som det forestående i Sløjfen d. 27. februar.

24. januar 2002

Hans Gadeberg