Udvikling på erhvervspsykologisk grundlag

Erhvervspsykolog Kim Bisgaard

Erhvervspsykolog Kim Bisgaard

Den 8. april 2015 havde vi besøg af erhvervspsykolog Kim Bisgaard fra Unique Performance, der holdt et interessant foredrag om udvikling på et erhvervspsykologisk grundlag.

Kim kunne berette om, at vedvarende toppræstationer i erhvervslivet og sport skabes ved fokus på at solide unikke resultater skabes og innoveres gennem den motivation, de beslutninger og den adfærd organisationers medlemmer udviser; på direktionsniveau, mellemleder- og medarbejderniveau.

Vi takker Kim Bisgaard for besøget og et godt foredrag.