Jonna Kjeldsen, Montra Hotels, gæster Inner Wheel og Hadsten Rotary Klub

Jonna Kjeldsen - Montra Hotels - gæster Hadsten Rotary Klub

Jonna Kjeldsen - Montra Hotels - gæster Hadsten Rotary Klub

 

Ved et fællesmøde mellem Inner Wheel i Hadsten og Hadsten Rotary Klub besøger Jonna Kjeldsen, der ejer Montra-hotelkæden, Hadsten Rotary Klub.

Jonna Kjeldsen beretter om sit liv – Electromatic, Frankrig og Hoteller.

I Favrskovs nærområde driver Montra Hotels kæden Hotel Sabro Kro og Nilles Kro. Hertil kommer hoteller i Odder, Hanstholm og Hirtshals.

Jonna Kjeldsen drev sammen med sin mand Mogens Kjeldsen hotel-kæden frem til 2004 , men i 2004 døde Mogens Kjeldsen, hvorefter Jonna Kjeldsen kom til at stå i spidsen for kæden.

Vi takker Jonna Kjeldsen for et interessant oplæg, og Inner Wheel i Hadsten for at have arrangeret fællesmødet.