Distriksguvernør Jan Brinck besøger Hadsten Rotary Klub

Besøg af Distriksguverdør Jan Brinck i Hadsten Rotary Klub - 28.08.2013

Onsdag den 28. august 2013 havde vi fornøjelsen af distriktsguvernør-besøg i Hadsten Rotary Klub.

Guvernør Jan Brinck holdt et engagerende og levende indlæg om fokusområder i Rotary Distrikt 1440 og fokusområder i Rotary på globalt plan. I forbindelse med sit indlæg fortalte guvernøren, at Hadsten Rotary Klub også udefra virker som en harmonisk klub med et godt klubliv, et godt kammeratskab og engagerede medlemmer, som meget gerne tager ejerskab over klubbens forskellige aktiviteter og projekter.

Vi takker mange gange for de pæne ord. Og vi takker Guvernør Jan Brinck og Assisterende guvernør Erik Salomonsen mange gange for besøget.